Większość z nas kojarzy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które proponują nocleg. Trzeba jednakże pamiętać, że między typowym hotelem a pensjonatem istnieją istotne różnice. Nie można także pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym bądź zajazdem. Hotelarstwo i