lean warsztaty

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. Gra Łańcuch dostaw Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są zbędne dla firmy.