Kraków stolica Małopolski

Wśród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych innych obszarach. Zaczyna być miastem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w ostatnich latach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie w górę.
Pożyteczne przekształcenia w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego załatwiono w ciągu niedawnego okresu? Ilość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie finane EU, z których miasto często czerpie. Dynamiczne postępowanie w temacie uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne miejsca konferencyjno – sportowe.
Liczne zmiany nie są widoczne dla typowego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami fakty. Typowemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w mieście za mało się wykonuje. Tymczasem miasto rozrasta się z każdym miesiącem. Usprawnienia w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie pozwalają nam pełniej oraz bardziej komfortowo żyć. Miasto zmienia się też w zakresie możliwości konferencyjnych. Wartość Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. takie nowości zachęcają turystów do odwiedzin.
Zapoczątkowane dzięki radnym plany nie dotyczą jedynie ścisłego środka miasta, ale również są połączone z całym województwem . Wobec tego zamiast użalać się tylko zobaczyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Następne miesiące – jeśli uda się zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu stać się wspaniałą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski